جاروبرقی صنعتی چیست و چه ویژگی هایی دارند ؟

جاروبرقی صنعتی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

قدرت مکش به توانایی دستگاه در جمع آوری آلودگی‌ها مربوط می‌شود و توان مصرفی به میزان انرژی مورد استفاده الکتروموتور برای مکش گفته می‌شود. قدرت مکش با توان مصرفی جاروبرقی صنعتی ارتباطی ندارد، بدین ترتیب اگر در جستجوی جاروبرقی صنعتی با مصرف انرژی بهینه هستید باید جارویی را خریداری کنید که توان مصرفی الکتروموتور کمتری داشته باشد. اگر به دنبال کاهش توان مصرفی هستید باید از خرید جاروبرقی با قدرت مکش پایین برای صرفه جویی در مصرف برق خودداری نمایید.

Call Now Button