محصولات مرتبط

 • اسکرابر برقی CT5

  CT 5

  • دارای مخزن آب 5 لیتری
  • پهنای شستشوی 28 سانتی
  • مدل باطری دار
 • CT 15R

  • دارای مخزن آب 16 لیتری
  • پهنای شستشوی 36 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT 30

  • دارای مخزن آب 30 لیتری
  • پهنای شستشوی 45 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT45

  • دارای مخزن آب 45 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • CT46

  • دارای مخزن آب 40 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • دو مدل برقی و باطری دار
 • DQX40

  • دارای مخزن آب 30 لیتری
  • پهنای شستشوی 43سانتی
  • در دو مدل برقی و باطری دار