مجموعه ای به وسعت ایران

پهنه وسیع میهن عزیزمان، مدیران مجموعه را بر آن داشت تا در جهت افزایش سطح کیفی خدمات و نیز بومی سازی آن اقدام به اخذ نمایندگی در سطح کشور نمایند.
در راستای نیل به اهداف که مهمترین آن ارائه خدمات پس از فروش در کمتر از 24 ساعت و نیز ارتقای سطح کیفی آن بود تحقیقات گسترده ای در زمینه ی انتخاب بهترین ها آغاز و در نهایت مجموعه ای از کارشناسان متعهد در قالب یک مجموعه گرد هم آمده تا بتوانند تلاشی در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات داشته باشند.
امروزه مفتخریم اعلام کنیم که طی 25 سال فعالیت مستمر در ایران، مجموعه ای از بهترین ها را در سطح استان های کشور گرد هم آورده تا در کنار هم بتوانیم شایسته ی انتخاب شما خوبان باشیم.

 

نمایشگاه صنعتی
ایران