محصولات مرتبط
 • جارو صنعتی سرنشین دار

  جاروی صنعتی مدل DQS14A

  • دارای مخزن زباله 170 لیتری
  • دارای پهنای تمیز کنندگی 70 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • جاروصنعتی

  جاروی صنعتی مدل DQS19 C

  • دارای مخزن زباله 180 لیتری
  • دارای پهنای تمیز کنندگی 80 سانتی
  • قابل ارائه در مدل باطری دار
 • سوییپرسرنشین دار

  سوییپر صنعتی مدل 1280

  • مخزن زباله 67 لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی 120سانتی
  • مدل باطری دار،بنزینی،‌دیزلی
 • اسکرابرسرنشین دار

  سوییپر صنعتی مدل 1404

  • مخزن زباله 150 لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی145سانتی
  • مدل باطری دار و بنزینی
 • سوییپرسرنشین دار

  سوییپر صنعتی مدل 175

  • مخزن زباله 340 لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی150سانتی
  • باطری دار-بنزینی-دیزلی-گازسوز
 • سوییپر صنعتی مدل 195

  سوییپر صنعتی مدل 195

  • مخزن زباله 450لیتری
  • پهنای تمیزکنندگی180سانتی
  • باطری دار-بنزینی-دیزلی-گازسوز