محصولات مرتبط

 • FLVAC 2

  • دارای 2 موتور
  • دارای مخزن 40 لیتری
 • FLVAC 3

  • دارای 3 موتور
  • دارای مخزن 80لیتری
 • FLVAC 3 Industrial

  • دارای 3 موتور
  • دارای مخزن 100 لیتری
 • SC4

  • مخزن آب 17لیتری
  • پهنای شستشوی 20 سانتی
  • یک عددموتوروکیوم2Stages
 • موکت شوی مدل SC7

  SC7

  • مخزن آب 27لیتری
  • پهنای شستشوی 45 سانتی
  • یک عددموتوروکیوم2Stages
 • SC12

  • مخزن آب 46 لیتری
  • پهنای شستشوی 50 سانتی
  • 2 عدد موتوروکیوم2Stages