محصولات مرتبط

 • FLVAC 2

  • دارای 2 موتور
  • دارای مخزن 40 لیتری
 • FLVAC 3

  • دارای 3 موتور
  • دارای مخزن 80لیتری
 • FLVAC 3 Industrial

  • دارای 3 موتور
  • دارای مخزن 100 لیتری
 • GS 2/62

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 77 لیتری
  • 2موتوربامجموع توان2.4kw
 • Planet 150

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 75 لیتری
  • 3موتوربامجموع توانkw3
 • Planet 200

  • قابل ارائه در مدل تک فاز
  • دارای مخزن 100 لیتری
  • 3موتوربامجموع توانkw4.5