محصولات مرتبط

  • بخارشوی صنعتی commercial steam cleaner SG 30

    SG-30

    • فشار بخار خروجی 5.5 بار
    • حجم بخار 0-100 gr/min
    • قابل ارائه در مدل تک فاز